Års-kontroller

 

 

Års-kontroller

 

Årskontrol for Astma, KOL, diabetes og hypertension:

 

Astma og KOL:

Lungesygdomme inkl astma, børn og voksen, foruden KOL

 

KOL patienter modtager indkaldelse i oktober til årskontrol, medbring medicin.

Der er ikke fast procedure for astma patienter for indkaldelse (pga manglende tilslutning når vi indkalder), men

man kan bede om påmindelse.

Børn og voksne med astma får foretage lungefunktionsundersøgelse ved klinikpersonalet og får svar ved lægen

samme dag. Der aftales samtidig et evt behov for 36

måneders kontrol.

 

KOLpatienter får ved klinikpersonalet foretaget lungefunktonsundersøgelse, blodprøver, diverse mål for

tilstanden, efterfulgt af lægekontrol knap 1 uge efter med drøftelse af tilstanden, svar på prøver, medicin

justering og vi aftaler et evt behov for yderligere 36

måneders kontrol.

 

KOLpatienter og svære astma patienter tilbydes årlig influenza vaccination.

 

Svære KOL og astma patienter tilbydes vaccination mod lungebetændelse forårsaget af pneumococcer, der er den

hyppigste årsag til lungebetændelse.

Kontrol – Blodtryk, Diabetes, KOL, Astma

 

 

Hypertension/forhøjet blodtryk

Kvartals/halvårlig kontrol efter behov:

Du har fra tidligere besøg  fået tid til denne kontrol hos sygeplejersken. Hvis ikke så booker du selv tiden.  Du vil få målt dit blodtryk. Evt vil der blive taget blodprøver ved behov. 

Din medicinliste ajourføres og printes evt ud og du får tid til næste kontrol. 

 

Årskontrol:

Du har fra tidligere fået tid til denne kontrol ved hos sygeplejersken . Hvis ikke så booker du selv tiden. Hos sygeplejersken vil du få målt blodtryk, taget blodprøver og lavet

hjertekardiogram. KRAM faktorer gennemgås. Din medicinliste ajourføres og printes evt ud.

Hvis blodtrykket ligger forhøjt, bestilles der et hjemmeblodtryk.

Du bedes også medbringe en urinprøve.

Efterfølgende aftales der tid hos lægen, hvor blodtryk, prøveresultater,

hjertekardiogram og medicin gennemgås.

 

Diabetes type 2

Kvartalskontrol/halvårlig kontrol efter behov:

Du har fra tidligere fået tid til denne kontrol ved sygeplejersken. Du vil få målt dit BT, vejes, KRAM faktorer gennemgås og der tages blodprøver. 

Hvis BT er forhøjt bestilles der et hjemmeblodtryk. 

Din medicinliste ajourføres og printes evt ud. 

Du bedes også tage en urinprøve med. 

Ugen efter ringer du til sygeplejersken for svar på blodprøverne. Evt får du svar via e-kons. 

Ved behov inddrages lægen.

 

Årskontrol:

Du har fra tidligere fået denne tid ved sygeplersken omkring din fødselsdag. Du bedes tage din medicin som vanligt.

Du bedes også medbringe en urinprøve.

Hos sygeplejersken vil du få målt blodtryk, taget blodprøver, vejes, få målt dit BT, KRAM faktorer gennemgås og der bestilles et hjertekardiogram.

Dit digitale forløbsplan for diabetes 2 oprettes. 

Du skal derudover sørge for at blive kontrolleret ved øjenlæge og fodspecialist 1 gang om året.

Ved en ny henvisning kan lægen/sekretæren lave en henvisning til fodspecialisten.

 

KOL

Årskontrol-KOL:

Én gang årligt booker du en tid hos sygeplejersken, hvor du:

laver pusteprøve/lungefunktionsundersægelse, får kontrolleret sugeevne og inhalationsteknik (medbring gerne din medicin), snakker med sygeplejersken om rygning, arbejdsliv, aktivitetsniveau= KRAM faktorer, får målt vægt og højde.

Efterfølgende får du tid hos din læge, hvor I gennemgår din/dine:gener/symptomer, medicin og andet,behov for kontrol fremover.

 

Astma

Årskontrollen planlægges til omkring din fødselsdag.

I første omgang downloader og udfylder du  din astma kontrol test her.  Så beder du sygeplejersken sende dig et peakflow skema på mail og efterfølgende booker du en tid hos hende, hvor du får lavet en lungefunktionsundersøgelse,får tjekket din sugeevne og inhalationsteknik (medbring venligst din medicin og astma kontrol testen). KRAM faktorer gennemgås. Aftaler evt influenza vaccination til efteråret. 

Ugen efter får du en tid ved lægen som vil undersøge dig, gennemgå de forskellige undersøgelses-resultater og vurdere din fremtidig medicinering.